Ultimate magazine theme for WordPress.

REKLAM

Rüyada Keramet Görmek

Hemen hemen her insan ger gün yada arasıra rüyalar görmekte ve bazen bu gördümüz rüyalrın bilinç altı kalan anıların yansıması olsada bazen bir olaya bir şeye işaret gösterilir eminim bizde sizleri biraz olsa gördünüz rüyaları kaleme almayı denedik...

Bir kimse rüyada başını Allahu Teâlâ’nın meshettiğini görse, bu rüya
keramete delâlet eder. Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır.
Bir kimse, Allahu Teâlâ’nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indiğini
görse, bu rüya o beldenin Allah’ın adaleti ile dolacağına delâlet eder. Artık o beldede
hayır ve bereket çok olur.
Ayakta Allah huzurunda durduğunu ve Cenâb-ı Hakk’ın kendisine nazar ettiğini
görmek izzet ve ikbâle delâlet eder.
Rüyada bir kimse Rabbi’nin “Bana gel!” hitabını duysa, bu ecelin yaklaştığına delâlet
eder.
Allahu Teâlâ’nın kendisini nezdi ilâhîsine alıp ikram ettiğini görmek, ahirette ilâhî
rahmete ereceğine delâlet eder.
Yüce Allah’ın kendisine vaaz ettiğini görmek, Allah rızasına uygun bir işle tâbir
olunur. Allahu Teâlâ’nın kendisini hayır ile müjdelediğini görmek, çok çok sevap ve
hayra delâlet eder.
Bir kimse yüce Allah’ı bir mekânda namaz kılar görse, bu rüya, o yere rahmet ve
mağfiret geleceğine delâlet eder.
Rüyada kendisini Rabbi’nin kabul ettiğini görmek, dualarının kabul edileceğine delâlet
eder.
Rüyada yüce Allah’ın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini görmek,
Hacc’a gitmeye delâlet eder.
Rüyada Allahu Teâlâ’dan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve
rızkının genişleyeceğine delâlet eder.
Rüyada Rabbine yalvardığını, münâcât ettiğini görmek, Allah’a yakınlık ve insanlar
tarafından sevilmekle tâbir olunur.
Bir kimse rüyada şeytandan Rabbine sığındığını (yani eûzübesmele) çektiğini görse,
faydalı ilme ve hidayete delâlet eder. Düşmanların şerrinden emin olur. Eğer hasta
ise afiyet bulur.
Yine rüyada Allahu Teâlâ’ya sığınmak, hâin arkadaştan emin olmaya, pislikten
temizlenmeye ve hidayete delâlet eder.
Rüyada Cenâb-ı Hakk’a gittiğini görmek, doğru yolda devam üzere olmaya delâlet
eder.
Yine Hak Teâlâ hazretlerini görmek: Bütün korkulardan, kötü şeylerden, düşmanlıklardan, katilden, belâ ve kederden emin olmaya delâlet eder.
Allahu Teâlâ’yi rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir.
Ibn-i Şîrîn demiştir ki:
Rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir. Her kim yüce Allah’ı görürse o kişi
insanları Allah yoluna sevketmek ve davet için yaratılmıştır.
Allahu Teâlâ’yı görmek yedi veçhile tâbir olunur:
1. Mağfiret,
2. Rahmet,
3. Şefkat,
4. Keramet,
5. Selâmet,
6. Tevbe
7. Tevfik…
Devlet reislerinin Cenâb-ı Hakk’ı görmesi, izzet ve ikbâle delâlet eder.. Gazilerin
görmesi, şehadet mertebesi ile tâbir olunur. Hapishanede olan birinin görmesi,
zindandan kurtulacağına delâlet eder.
Fakir bir adamın Rabbi’ni rüyada görmesi, zengin olacağına delâlet eder.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.