Polis Nasıl Olunur - Polis Olma Şartları

Polis olma şartları nelerdir? Polis nasıl olabilirim Polislik için yaş şartları nelerdir? Polislik Alımları Ne Zaman

Polis Nasıl Olunur - Polis Olma Şartları
polis nasıl olunur

 POLİS NASIL OLUNUR?
Bu yazımızda polis nasıl olunur polis olmak isteyenlere biraz bilgi olur.Birçok kişi, kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için polis olmak istemektedir. Lise mezunu polis nasıl olunur? Gibi merak edilen soruların yanıtlarını hazırladık. Polis olmak için üç ayrı sınava giriş yapmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ise; yazılı, sözlü ve fiziksel sınav olmak üzere ayrı ayrı yapılmaktadır. Polislik sınavlarına başvuruda bulunabilmeniz için öncelikle lise mezunu olmanız şart koşulmaktadır. Diğer önemli bir şart ise, kişinin üniversite sınavından belirlenmiş olan baraj puanın üstünde almalarıdır. Eğer bu baraj puanın altında bir not alırsanız polislik sınavlarına giremezsiniz. Her sene belirli tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınavlar yapılmaktadır. Açıklanan sınav başvuru tarihini geciktirirseniz başvurunuz kabul olmayacaktır. Ve bunun yanında bir de istenilen evrakları eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir. . Erkek polis şartları ve kadın polis şartlarını gibi ve hangi üniversite ile alım olduna dair biraz hazırladık..
***POLİS OLMANIN ŞARTLARI***

***İşte polislik sınavları için gereken şartlar***

*T.C. vatandaşı olmak

*Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması
*Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi
*KPSS baraj puanını geçmek
*Reşit olmak (18 yaş kanunu)
*30 yaşını geçmemek
*Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması
*Ceza almamış olması
*Polis olmak için fiziksel şartlar:

*Erkeklerin 1.67 cm ve kadınların 1.62 cm den uzun olması
*Polis olmak için sicil şartları:

 • Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
  *Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
  *Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
  *Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
  GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
  T.C. kimlik beyanı
  Sınav başvuru dilekçesi (https://www.pa.edu.tr/)
  Sağlık bilgi formu (https://www.pa.edu.tr/ sayfasından indirebilirsiniz)
  Mezuniyet belgesi
  Sınav giriş belgeniz de fotoğrafınız yoksa biyometrik fotoğraf göndermelisiniz